03 decembrie 2012

Numele lui?‎"– Hai, dă-i drumul! Te frămîntă ceva.
Omuleţul se scărpină cu două degete pe creştet şi-şi frecă mîinile aprig, semn că lucrul pe care avea să-l spună e de cea mai mare importanţă.
– Măria-ta, zise cu glasul lui ascuţit, cunoaştem un om care ne întrece în dibăcie pe toţi la un loc.
Domnul se încruntă, bănuind pentru o clipă o linguşire din partea vînătorului. Dar tot aşa de iute, faţa lui se lumină şi-şi făcu reproşuri că-l bănuise pe Caravană de asemenea pornire.
– Cine e omul acela?
– Un tînăr care după faţă ai zice că încă nu a fost înţărcat de mă-sa. Un tînăr care a dat cu mine de pămînt de am crezut că va rămîne Zambilica pe drumuri.
– Măi să fie?! Zise domnul ţării.
– Un tînăr care se bate cu sabia atît de leneş, încît ai zice că doarme. Un tînăr care l-a luat în sabie pe Roco Perisini cum ai lua o găluşcă în ţepuşă.
Faţa lui vodă străluci de plăcere.
– Numele lui, prietene!
– Un tînăr care zvîrle cuţitul chiar mai bine decît Chirilă.
– Numele lui, lua-te-ar naiba! Strigă entuziasmat domnul Ţării Româneşti.
– Un tînăr care s-a luat la bătaie cu toată gloata lui Perisini. Unul din a cărui mînă sare cuţitul cum sare lăcusta. Un tînăr care adulmecă urma în pădure mai bine decît Ducu.
– Costache, îl dojeni domnul, eşti în stare să omori un om sănătos cu vorbăria ta. Cine e omul acela?"


Pentru a afla numele lui, trebuie sa cautati si sa cititi romanul "Curierul secret" de Ioan Dan. :)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu