17 noiembrie 2010

Ce politicieni am avut atunci si ce a avem acum

(fragment din Revista "Ramuri", editata la Craiova. Numarul cu pricina este din 1938)AŞA CUM I-AM CUNOSCUT
NICOLAE TITULESCU


.....
Cu prilejul unei conferinţe interparlamentare la Londra am avut prilejul să obţin multe ecouri asupra modului cum era privit şi preţuit acolo ministrul României. Mă ' grăbesc să adaog că d. Titulescu nu se afla' atunci in Anglia. La o serată la dona Astor un deputat englez povestea:
- Sir Austen Chamberlain consultă adesea pe sir Titulescu în chestiuni privind politica noastră engleză...
In saloanele politice dela Paris, când se ivia câte-o complicaţie" internaţională, mai serioasă se spunea:
- Şi Titulescu care nu este ' aici! Dece n'o fi venind?
Inutil a mai vorbi de ceeace era la Geneva, când Geneva însemna, ceace din păcate nu mai pare acum... Redutabilul adversar al contelui Appony din procesul optanţilor avea în însuşi bătrânul conte şi formidabilul orator un admirator plin de curtenie...
D . Dumitru Negulescu, judecător la tribunalul internaţional din Haga se afla odată la Geneva pe coridoarele Ligei Naţiunilor, când delegatul unei republici sud-americane cunoscut al său îl apucă de braţ:
- Titulescu? Unde e Titulescu?
- Trebue să fie pe aici...
- Mon cher ami, este urgent... Avem o controversă într'o sectiune ' şi nu o putem scoate la capăt cu nici un chip. Am fost trimis să-l caut şi să-l aduc ca arbitru... Vino să-l găsim...
"M'am dus, povesteşte d. Negulescu, l-am luat pe Titulescu cu toată rezistenţa lui, căci era ocupat aiurea. şi ne-am dus în acea secţie.
I s'au formulat chestia în litigiu şi părerile în contrazicere. A ascultat, a zâmbit, şi i-a lămurit pe cei în cauză in zece minute.
- Miraculos, adaogă d. Negulescu, îmi spuneau după aceea interesaţii. Cunoştea problema mai bine decât noi.

Dar iată altceva, caruia evenimentele din Abysinia îi dau un parfum anecdotic, Abysinia ceruse, înscrierea în Societatea Naţiunilor...
Anglia nici nu vroia să auză, invocând întie altele, ca Italienii acuma, sălbăticia acelei ţări. In schimb Italia era partizana hotărîtă, a admiterei Abysiniei. Şi delegatul italian, al cărui nume îmi scapă, a insistat pe lângă d. Titulescu, ca să susţie dânsul propunerea...
Şi Abysinia a intrat în Liga Naţiunilor.

Invitat de către Primo de Rivera, dictatorul după a cărui răsturnare a fost răsturnată şi monarhia spaniolă, Consiliul Ligei Naţiunilor şi-a ţinut o adunare din Iunie la Madrid.
La ordinea zilei, între altele, şi o chestie pe care Aristide Briand, care făcea atunci ploaia şi soarele la Geneva, nu o putea trece din cauza opoziţiei d-lui Titulescu...
- Nu este decât o singură scăpare, spunea în glumă Briand... Să ţinem o şedinţă dis de dimineată când, desigur, n'are să fie Titulescu...

Eram la Madrid atunci şi am asistat la o scenă puţin banală.
La o reprezentaţie de gală la operă, dată în onoarea Consiliului Ligei, d. Titulescu sosind mai târziu decât ceilalţi invitaţi, când şi-a făcut apariţia în loja sa, Primo de Rivera şi suita lui, exemplu imitat şi de mulţi alţi, s'au ridicat în picioare spre a saluta pe delegatul României!

Demonstraţii care i se făceau în Anglia ministrului nostru la Londra, figură foarte populară, şi de către marele public.
Colegul şi prietenul Streitman a asistat la o scenă tipică. Aflându-se la Londra, fusese invitat de Titulescu să petreacă cu' dânsul week-end-ul pe coasta mărei, la Bornemuth... '
Au tras la un hotel unde ministrul României era bine cunoscut. Când au intrat în sala comună a restaurantului, toţi clienţii care se aflau instalaţi la mese, recunoscând pe Titulescu s'au ridicat in picioare şi nu şi-au reluat locurile până ce nu s'a instalat şi "Sir Titulesco...".

SURSA FOTO1


Politicienii de azi:Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu